Asiakkaat palveluiden kehittämisen asiantuntijoina

ViVa-hankkeessa työllisyyspalveluiden asiakkaat, palvelun käyttäjät, nähdään palveluiden kehittämisen asiantuntijoina. Hankkessa pilotoimme työpaikan kehittäjä -valmennusta, jossa asiakasosallisuus tunnistetaan avaimena tehokkaiden ja reilujen palveluiden kehittämisessä. Työpaikan kehittäjä -valmennus toteutetaan hankekauden aikana eri työllisyyspalveluiden yksiköissä ja siihen osallistuu työllisyyspalveluiden toiminassa mukana olevia työttömiä työnhakijoita. Työpaikan kehittäjä -valmennuksen tuotteena jokainen työllisyyspalveluiden yksikkö saa yksikkökohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Täten työpaikan kehittäjä -valmennus myös jalkauttaa vuonna 2017 kunnissa lakisääteiseksi tulleita yhdenvertaisuussuunnitelmia. Valmennus myös tukee siinä mukana olevien työnhakuprosessia ja lisää tietämystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkityksestä palveluissa ja niiden kehittmämisessä.