Työpaikan kehittäjä -valmennuksella tuodaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamista käytäntöön

Työpaikan kehittäjä -valmennuksella tuetaan kuntien työllisyyspalveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamista käytännön työssä. Ensimmäiset valmennukset, jotka toteutetaan vuoden 2017 keväällä, on suunnattu Espoon ja Vantaan työpajaympäristöjen kehittämiseen ja niihin osallistuvat pajoilla ohjaustehtävissä toimivat henkilöt.

Valmennuksessa on kolme kokonaisuutta:

  1. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen lisääminen
  2. oman yksikön toiminnan kehittäminen
  3. ohjaustaitojen vahvistaminen

Valmennusten avulla lisätään pajaohjaajien osaamista erityisesti sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen osana omaa työtä. Lisäksi työllisyyspalvelut saavat asiakkaiden tarpeista ja kokemuksista nousevia ideoita työpajatoiminnan kehittämiseksi ja kuntien työllisyyspalveluiden asiakkaina olevien ihmisten koulutus- ja työllistymispolkujen vahvistamiseksi.