Miksi ViVa-hanke keskittyy tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen?

Sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kunnissa on tyypillisesti pirstaloitunutta ja projektiluontoista. Kunnissa on usein tehty tasa-arvosuunnitelma ja henkilökunta on saanut peruskoulutusta aiheeseen liittyen. Haasteena on kuitenkin se, että tasa-arvonäkökulman merkitys ja hyöty eivät välttämättä konkretisoidu päättäjille, esimiehille tai yksittäisille kuntien työntekijöille. Lisäksi tasa-arvotyö saattaa usein olla henkilöitynyttä, jolloin vastuu jää yksittäisten työntekijöiden harteille eikä juurru systemaattisesti osaksi toimintaa.

ViVa-hanke edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman sisällyttämistä systemaattisesti osaksi kaikkien työtä tarjoamalla tietoa ja oivalluksia työllistämisen parissa työskenteleville kunnan työntekijöille. Samalla hanke tukee Espoon ja Vantaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien jalkauttamista toimialoille.