Mitä tarkoittaa sukupuolten tasa-arvo?

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan kaikkien sukupuolien yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä vallan ja resurssien tasapuolista jakautumista.

Tasa-arvolaki

Tasa-arvolaki eli viralliselta nimeltään laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella ja velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Laki sisältää myös sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojan sekä velvoitteen syrjinnän ehkäisyyn. Tasa-arvolain noudattamista valvovat Suomessa tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Sukupuoli on jokaisen oma kokemus itsestään

Tasa-arvolakia uudistettiin vuonna 2015 niin, että sukupuolen määritelmää laajennettiin koskemaan miesten ja naisten lisäksi myös sukupuolivähemmistöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että uudistetussa laissa kielletään syrjintä myös sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Ihmisen sukupuoli, johon välillä viitataan myös termillä sukupuoli-identiteetti, on jokaisen oma kokemus omasta sukupuolesta. Vaikka suurin osa ihmisiä kokee olevansa mies tai nainen, sukupuolen määritelmän ei tarvitse mahtua tai rajoittua vain tähän kapeaan määritelmään. Osa kokee olevansa ehkä vähän kumpaakin ja joidenkin kokemus on kokonaan näiden määritlemien ulkopuolella.

Sukupuolen ilmaisulla viitataan siihen, miten jokainen ilmaisee sukupuoltaan vaatetuksellaan, käytöksellään, tai toiminnallaan. Sukupuolenilmaisu voi myös olla sidottu tai vaihdella riippuen ajasta ja kulttuurista. Jokaisen ihmisen itsemäärittelyoikeutta omaa sukupuoleen on kunnioitettava joka tilanteessa.

Lisätietoa sukupuolten tasa-arvosta on koonnut Tasa-arvotiedon keskus.
Lisätietoa sukupuolen määritelmästä ja sukupuolen moninaisuudesta löytyy Setan sivuilta.