Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman edistäminen kunnissa

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki koskevat kunnan koko toimintaa: hallintoa ja päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan, kuntaa koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitoksia sekä kuntaa työnantajana.Lisäksi tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat kuntia ja kuntayhtymiä usealla eri tavalla. Kuntien tulee viranomaisina ja työnantajina estää syrjintää sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tasa-arvolaki velvoittaa myös noudattamaan kiintiösäännöstä. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemistä, niiden jalkauttamista, seurantaa ja arviointia.

Suomessa useat kunnat, mukaan lukien Espoo ja Vantaa, ovat allekirjoittaneet Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan paikallishallinnossa. Peruskirja on hyvä käytännön ja kuntapolitiikan väline edistää tasa-arvoa kunnassa Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoa kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvelvotteista ja Eurooppalaisesta naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjasta paikallishallinnossa löytyy Kuntaliiton sivuilta.

Kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Sekä tasa-arvolaki että yhdenvertaisuuslaki velvoittavat työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, laatimaan suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisiksi. Tasa-arvolakaissa todetaan vielä, että työnantajan on laadittava vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet.

Vantaan kaupungin Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaan kaupungin toimintatapana - Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2020 
Espoon kaupungin Reilu meininki työssä ja elämän muilla alueilla: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2017–2020.