ViVa-hanke työllisyyspalveluissa

Työttömyys

Suomessa työvoimatutkimuksessa luokitellaan työttömäksi ilman työtä olevat, jotka ovat etsineet töitä edeltävänä neljänä viikkona ja voivat vastaanottaa työtä kahden viikon sisällä. Työikäisinä pidetään 15–74-vuotiaita, joista työvoimaan kuuluvia ovat työlliset ja työttömät. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta. ELY-keskus julkaisee Suomen alueellisen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Espoon työttömyystilastot löytyvät tästä.

Työttömyyden on tutkittu vaikuttavan eri tavoin eri väestöryhmiin. Työttömyys on esimerkiksi korkeampaa nuorten ja ulkomaalaisten keskuudessa, vaikka työnhaku on aktiivista. Myös koulutusasteella on vaikutusta työllistymiseen. Työttömyydellä voi myös olla vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Lisätietoja työttömyyden vaikutuksista eri väestöryhmiin sekä terveyteen ja hyvinvointiin löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Työttömät eivät ole keskenään yhtenäinen ryhmä

Yhteiskunnassamme työttömyydestä kerrotaan usein vain rajattu tarina, joka kätkee alleen työttömyyden monet kasvot ja yksilölliset tilanteet. Työttömät eivät ole keskenään yhtenäinen ryhmä ja työttömyyteen vaikuttavat erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet ja yksilölliset tekijät. ViVa-hankkeen tarkoitus on haastaa yhteiskunnassamme vallitsevia käsityksiä työttömyydestä korostamalla työttömien moninaisia kokemuksia avaimena työllisyyspalveluiden kehittämiseen.

Räätälöidyt palvelut tukevat yksilöllisiä tilanteita

Työllistämistä edistävien palveluiden tulee myös vastata eri tilanteissa olevien työttömien tarpeita. Alla olevassa kuvassa on kuvattu eri palvelupolkuja, joissa lähtötilanne, palvelu ja tavoite vastaa asiakkaiden tarpeita ja toiveita.