Hyvän tyypin -normi ulossulkee monet

Työnhakijat törmäävät usein siihen, että avoimeen tehtävään halutaan ns. hyvä tyyppi. ViVa-hanke haluaa haastaa työnantajia sekä ohjaustyötä tekeviä tunnistamaan millaisia sanattomia normeja usein huolettomasti ilmaan heitetyn "hyvän tyypin" määritelmään liittyy. Lisäksi on hyvä tarkastella sitä, miten nämä normit saattavat vaikuttaa erilaisten työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksiin. Sukupuoliin, ikään, toimintakykyyn, etniseen taustaan tai muihin tekijöihin liittyvät normit ja ennakkoluulot vaikuttavat meihin kaikkiin. Sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävissä toimintamalleissa normien vaikutuksista on hyvä olla jatkuvasti tietoinen.