ViVa-hanke pureutuu työllistämiseen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden tunnistamisen kautta

ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hanke tuo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman osaksi kuntien työllisyydenhoidon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä kuntien työntekijöiden osaamista että palveluiden laatua asiakaslähtöisesti.

Hankkeessa nostamme esille sukupuolen lisäksi muita työllistymisen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi ikään, ihonväriin, etniseen taustaan liitettäviin käsityksiin, seksuaalisuuteen ja koulutustasoon. Näiden tekijöiden tunnistaminen ja huomioiminen työllisyyden hoidossa parantaa palveluiden laatua ja tehostaa työnhakijoiden tarpeiden tunnistamista.

Yksilöllisten kykyjen, tavoitteiden ja vahvuuksien tunnistaminen edellyttää kunnioittavaa ja reilua kohtaamista. Siksi laadukkaiden työllistymistä tukevien ja edistävien palveluiden tuottaminen edellyttää työnhakijoiden moninaisten voimavarojen tunnistamista.

Lue ViVa-hankkeen ESR-hankekuvaus.