ViVa:n tavoitteet ja toimenpiteet

ViVa-hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet työllisyyspalveluissa

  • Tunnistaa työllisyyspalveluiden nykyiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskehitysalueet

  • Vakiinnuttaa olemassa olevat käytännöt, jotka tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tukemista.

  • Kerätä työllisyyspalveluissa sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää olemassa olevaa tietoa, koota hyviä käytäntöjä ja laatia ohjeita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman huomioimiseen projekteissa ja palveluissa.

  • Lisätä asiakasnäkökulmaa työllisyyspalveluiden toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa Työpaikan kehittäjä -valmennuksen kautta.

  • Hyödyntää kunnissa jo onnistuneesti sovellettuja lean –ajattelun ja palvelumuotoilun menetelmiä sekä näkökulmia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman valtavirtaistamisessa

  • Konkretisoida sukupuolen ja muiden rakenteellisten tekijöiden huomioimisen vaikutus työllisyyspalveluiden tehokkuuteen koko organisaatiolle aina johtajista lähtien.

  • Integroida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma ja kuntien suunnitelmat kehittämisen tuen työkaluksi työllisyyspalveluissa.